Wednesday, 24 April 2013

5 CONTOH KARYA AGUNG

Bustan al-Katibin:
Bustan al-Katibin merupakan sebuah karya paling awal tentang bahasa Melayu yang disusun oleh seorang ilmuwan dan budayawan Melayu ulung, Raja Ali Haji. Kitab ini selesai dikarang pada 15 September 1850. Raja Ali Haji menekankan bahawa perkara paling utama yang harus dipelajari oleh orang Melayu tentang bahasanya ialah ilmu yang terkandung di dalamnya, kerana bahasa padanya ialah alat dalam sistem pemikiran yang digunakan secara kreatif oleh manusia untuk mencapai ilmu yang benar tentang alam ciptaan Allah. Dengan mengikuti adab dan syarat menuntut ilmu, pembelajaran bahasa Melayu mampu melahirkan penutur yang bukan sahaja fasih bercakap tetapi bercakap dengan budi bahasa dan adab sopan yang mutlak dengan ilmu yang sahih dan benar.

Hikayat Hang Tuah:
Dikarang sekitar tahun 1641-1736. Satu-satunya epik Melayu yang melakar cita-cita, kebolehan, dan sikap hidup orang Melayu pada suatu zaman. Hang Tuah mewakili keunggulan citra Melayu sebagai bangsa yang berbudaya & bertamadun dengan menonjolkan sifat-sifat bangga diri, keberanian, kepintaran dan budi bahasa halus, yang mendapat penghormatan dan pengiktirafan daripada bangsa dan kerajaan asing, yakni sumber hubungan luar ketamadunan Melayu pada zaman prapencerobohan Portugis di Melaka. Pengarang mengakhiri karyanya dengan meninggalkan semangat yang kekal dalam minda Melayu hingga hari ini : “Takkan Melayu hilang di dunia”v.

Hikayat Raja Pasai:
Hikayat Raja Pasai (HRP) ialah sebuah hikayat tentang sejarah negara Pasai dan mencerminkan tempoh masa yang terawal dalam sejarah Melayu Islam. Tarikh HRP masih belum dipastikan lagi. Walaupun dalam hikayat ini tidak tercatat sebarang tarikh, pengkaji dapat menganggarkan bahawa hikayat ini mencakupi jangka waktu kira-kira dari tahun 1280 hingga 1400 Masihi atau kira-kira dari tahun 680 hingga 800 Hijrah. Versi yang lebih kurang telah tersusun dalam bentuk yang terakhir, mungkin disiapkan pada akhir abad yang ke-14, dan salinannya muncul di Jawa pada tahun 1797. Teks ini ditulis dalam bahasa Melayu menggunakan tulisan tangan dan menggunakan huruf jawi pada lembaran-lembaran berbentuk buku.
         Kemungkinan dikarang dalam jangka masa dari tahun 1211-1400. Mencakupi suatu zaman dalam sejarah Pasai, Sumatera Utara. Di situ agama Islam mula-mula bertapak pada abad ke-13. Walaupun hikayat ini mengandungi unsur-unsur bersifat mitos setempat tetapi terdapat juga yang didasarkan kepada fakta sejarah, yang dibuktikan dengan penemuan nisan Malikul Salih (nama yang diberikan kepada Merah Silau sesudah memeluk Islam). Karya ini memaparkan kisah kelahiran & kejatuhan sebuah kerajaan Melayu yang dapat dijadikan pengajaran untuk generasi akan datang.

Sulalatus Salatin:
Dikenali juga sebagai Sejarah Melayu. Naskhah tertua ini pernah ditemui dikarang di Johor pada tahun 1612. Bendahara Paduka Raja Tun Seri Lanang dititahkan Sultan mengarang “diperbuatkan perteturun segala raja-raja Melayu dengan istiadatnya, supaya didengar oleh anak cucu kita kemudian dari kita dan diketahuinyalah segala perkataan, syahadan beroleh faedahlah mereka itu daripadanya” . Episod-episod yang dipaparkan memberi maklumat penting tentang raja-raja Melayu serta adat istiadatnya, juga peristiwa-peristiwa bersejarah dalam kerajaan Melayu Melaka dan tanah jajahannya.

Serat Centhini:
Serat Centhini atau juga disebut Suluk Tambanglaras atau Suluk Tambangraras-Amongraga , merupakan salah satu karya sastera terbesar dalam kesusasteraan Jawa Baru. Serat Centhini menghimpunkan pelbagai ilmu pengetahuan dan kebudayaan Jawa, agar tidak musnah dan tetap lestari sepanjang waktu. Serat Centhini disampaikan dalam bentuk tembang, dan penulisannya dikelompokkan menurut jenis lagunya. Nama Judul Serat Chenthini adalah merujuk kepada seorang gadis iaitu pembantu Tambangraras, secara khusus ditulis pada kisah 40 malam. Ia menjaga pasangan Amongraga dan Tambangraras. Ketika Amongraga pergi meninggalkan isteri untuk mencari adik-adiknya, Tambangraras dan Centhini juga mengembara. Setelah itu mereka bertemu lagi. Pada saat bahagia ini, Centhini tidak lagi diceritakan. Menghairankan, lho Centhini pergi ke mana?. Judul "Serat Centhini" ini adalah  memberi penghormatan kepada pembantu. Buku asli berjudul "Suluk Tambangraras". Namun masih tidak  mengetahui  siapa dan bila dimulai dan digunakan judul baru itu.


sumber: http://ilmu.edublogs.org/karya-karya-agung/

No comments:

Post a Comment